מים קרים
נאמנות לבן-זוג נערץ, מקנה שליטה על התשוקה המינית. כשאת משדרת שאינך מעוניינת בחיזור שהוא, שידורך, אם הוא כן והחלטי, יורד ונשפך על ראשו של המחזר, כדלי מים קרים.


ציטוטים נוספים מהספר "תשובות" מאת שלמה קאלו:


אל תחכה
אל תחכה שיאהבוך. אהוב.


להיות אדוניו
עלבון מעיד על צביעות. צבוע - נעלב. שאינו צבוע - אינו נעלב לעולם. כשמסלקים את הצביעות - פוסקים להיעלב. כיבוד אי-תלותו של הזולת מביא למחיקתה של צביעות. השקוע ברחמים עצמיים אינו מסוגל לכבד אי-תלותו של הזולת. כשמתנקים מהרחמים העצמיים - מתגלה השמחה.


התנקות
ככל שמתנקים מאגואיזם, כן נעלמת החרדה.


הגדול
אם מישהו אוהב נגרות והולך ללמוד פיזיקה, לא יהיה ממנו פיזיקאי ולא נגר. אם מישהו נמשך לגנוב ואינו גונב הוא הגדול.

ידו
ידו של אלהים תמיד על העליונה.
 


 

"תשובות לשאלות שנשאלו

בהזדמנויות שונות, בכתב או

בעל-פה, הוגהו ונערכו על-ידי

המחבר וקובצו לספר המוגש בזה."